Fleet Insurance

Grafisch ontwerp | DTP

Fleet Insurance richt zich op het verzekeren van complete wagenparken. Hierbij valt te denken aan grote contracten die afgesloten worden voor meerdere lease auto’s bij grotere bedrijven. Dit is complexe materie die de eigenaar van Fleet Insurance dermate goed beheerst, dat hij hier een boek over geschreven heeft en zo zijn kennis wil delen met de markt. Ik heb het ontwerp, de invulling en de DTP fase van het boek mogen verzorgen.